Dzień: 16 sierpnia, 2019

Kolejna aktualizacja Zaleceń ADA – 31 lipca 2019

Kolejna aktualizacja Zaleceń ADA (American Diabetes Association), Standards of Medical Care in Diabetes, dotyczy ostatniej akceptacji FDA dla liraglutydu (Victoza, Novo Nordisk) u młodych pacjentów z cukrzycą