5 pytań – quiz nt. Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2019 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

W rozdziale 4 dotyczącym Określenia celów w leczeniu cukrzycy, zmieniono docelowe wartości ciśnienia tętniczego krwi. Wcześniej rekomendowane < 140/90 mm Hg zmieniono na:

Please select 3 correct answers

Correct! Źle!

W Rozdziale 10 dotyczącym Doustnych leków przeciwcukrzycowych i agonistów receptora GLP-1 w terapii cukrzycy typu 2 dokonano zmian, uwzględniając opublikowane w ostatnim roku wyniki randomizowanych badań klinicznych oraz nowe zalecenia amerykańskiego i europejskiego towarzystwa diabetologicznego

Please select 3 correct answers

Correct! Źle!

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, obejmującą spadek filtracji kłębuszkowej i/lub zwiększoną utratę białek w moczu, należy preferować:

Please select 2 correct answers

Correct! Źle!

W przypadku współistnienia otyłości wskazane jest preferowanie leków z grupy:

Please select 2 correct answers

Correct! Źle!

U pacjentów przy współistniejącej niewydolności serca preferowanymi lekami są:

Correct! Źle!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.