Aspiryna nie przynosi korzyści w prewencji pierwotnej, zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, ale zwiększa ryzyko krwawień

Nowa meta-analiza badań przeprowadzonych z aspiryną w prewencji pierwotnej choroby sercowo-naczyniowej wykazała umiarkowane korzyści z zastosowania aspiryny w pierwszorzędowym punkcie końcowym, jednak mniejszą liczbę incydentów sercowo-naczyniowych, ale z większym ryzykiem krwawień i bez wpływu na ryzyko raka.

Wciąż jednak pojawiają się rozbieżne opinie jak interpretować te wyniki.

Obecnie mamy wyniki 3 nowych badań z aspiryną, opublikowane w ostatnich latach: ARRIVE u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, ASCEND u pacjentów z cukrzycą oraz ASPREE u starszych pacjentów.

Aspiryna redukuje zdarzenia sercowo-naczyniowe o 11% z NNT w celu uniknięcia jednego zdarzenia równą 265, ale powoduje wzrost krwawień, jak np. krwawienia z przewodu pokarmowego, wewnątrzczaszkowe lub krwawienia wymagające hospitalizacji lub transfuzji o 43%.

Należy indywidualnie rozważyć stosowanie aspiryny mając na uwadze korzyści i zagrożenia, jednak nie rekomenduje się szerokiego stosowania aspiryny w prewencji pierwotnej.

Autorzy publikacji rekomendują przeprowadzenie dalszych badań w poszczególnych grupach pacjentów z wysokim ryzykiem.

Zalecenia europejskie nie rekomendują stosowania aspiryny w prewencji pierwotnej, niektóre towarzystwa naukowe w USA rekomendują stosowanie aspiryny u pacjentów w zależności od wieku czy ryzyka sercowo-naczyniowego.

Meta-analiza objęła 13 badań do których włączono 164 225 pacjentów z obserwacją 1 050 511 pacjento-lat.

Średnia wieku wynosiła 62 lata (53-74), 47% pacjentów było płci męskiej, 19% miało cukrzycę i śr. wyjściowo ryzyko pierwszorzędowego punktu końcowego (zgonu sercowo-naczyniowego, zawału lub udaru niezakończonego zgonem) wynosiło 9.2% (2.6%-15.9%).

Stosowanie aspiryny było związane ze znamienną, ale umiarkowanie, redukcją złożonego punktu końcowego: 57.1 na 10,000 pacjento-lat stosujących aspirynę vs 61.4 bez aspiryny (HR 0.89; NNT 265).

Ale stosowanie aspiryny było także związane ze wzrostem krwawień 23.1 na 10,000 pacjento-lat stosujących aspirynę vs 16.4 bez aspiryny (HR 1.43; NNH 210).

Stosowanie aspiryny było związane z redukcją pierwszorzędowego punktu końcowego i wzrostem ryzyka krwawień zarówno u pacjentów z niskim jak i z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym i u pacjentów z cukrzycą.

Aspiryna pozostaje ważną opcją terapeutyczną u pacjentów po incydencie sercowo-naczyniowym, po zastosowaniu niektórych procedur w prewencji wtórnej oraz u niektórych wybranych pacjentów w prewencji pierwotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.