Badania z wynikiami sercowo-naczyniowymi i nerkowymi – ADA 2019

Do tej pory na żadnym poprzednim kongresie ADA nie przedstawiono tylu wyników badań z wynikami sercowo -naczyniowymi i nerkowymi, jak na tegorocznym.

Przedstawiono wyniki następujących badań:

  • Program PIONEER – badanie z doustnym semaglutydem (agonistą GLP-1). Pierwszy doustny agonista GLP-1 przebadany w proównaniu z wieloma innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi np. z sitagliptyną, włączając wyniki sercowo-naczyniowe w badaniu PIONEER 6
  • REWIND z dulaglutydem, agonistą GLP-1, który wykazał podobne wyniki jak inni agoniści GLP-1
  • CAROLINA z linagliptyną, inhibitorem DPP-4 vs. glimepiride, która nie wykazała korzyści sercowo-naczyniowych, ale wiele przewag metabolicznych, jak np. redukcja HbA1c.

Przedstawiono dodatkowe analizy z badań:

  • CREDENCE z kanagliflozyną, inhibitorem SGLT-2, wykazującym korzyści u pacjentów z ciężką przewlekłą chorobą nerek, niezależnie od uprzednich zdarzeń sercowo-naczyniowych, co spowodowało dokonanie zmian postępowania w Zaleceniach Amerykańkiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  • DECLARE z dapagliflozyną, inhibitorem SGLT-2, ponownie potwierdzające korzystne działanie tej klasy leków na twarde punkty nerkowe jak np. w schyłkowej chorobie nerek.
  • CARMELINA z linagliptyną, inhibitorem DPP-4, którego sub-analiza nie przyniosła wielu dodatkowych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.