Badanie CREDENCE – pierwsze od 18 lat tak pozytywne wyniki w leczeniu progresji schyłkowej choroby nerek

Wczoraj, podczas kongresu International Society of Nephrology w Australii, zostały ogłoszone wyniki badania CREDENCE z kanagliflozyną 100 mg na dobę.

Badanie zostało zamknięte przed czasem, ze względu na pozytywne wyniki analizy dokonanej podczas tego badania.

Czym szczególnie wyróżnia się to badanie:

  • Populacja włączona do badania miała bardzo zaawansowane cukrzycowe powikłania nerkowe, w przeciwieństwie do innych badań z inhibitorami SGLT-2.
  • Podczas, gdy mikroalbuminuria jest powszechna wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, to makroalbuminuria >300 jest obecna tylko u małego odsetka pacjentów z bardzo zaawansowanym ryzykiem, prowadzącym do schyłkowej niewydolności nerek. 50% pacjentów miało także chorobę sercowo-naczyniową.

Jakie wyniki były oczekiwane?

  • Pozytywne rezultaty nerkowe z inhibitorami SGLT-2 były już wykazywane w poprzednich badaniach sercowo-naczyniowych.

Jakie dane są zaskakujące?

  • Stopień oraz trwałość poprawy we wszystkich aspektach choroby, a w szczególności w schyłkowej chorobie nerek.
  • 3 punktowy MACE (zgon sercowo-naczyniowy, zawał serca i udar) był również pozytywny.
  • Zgon sercowo-naczyniowy i z jakiejkolwiek przyczyny blisko minął się ze znamiennością – ten wynik kontrastuje z wynikami badania EMPA-REG OUTCOME, gdzie śmiertelność była zredukowana znamiennie. Ale CREDENCE i EMPA-REG OUTCOME różnią się czasem trwania i charakterystyką pacjentów.
  • Wskaźnik amputacji nie był znamiennie różny, co jest dobrą wiadomością dla całej klasy leków.

Jak pamiętamy w badaniu CANVAS z kanagliflozyną, amputacje były znamiennie częstsze w grupie z kana w porównaniu ze standardową terapią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.