Choosing Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors, Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors, or Both, as Add-ons to Metformin: Patient Baseline Characteristics Are Crucial

Przy poziomie HbA1c 8.0% – 8.5% redukcja HbA1c jest nieznacznie lepsza przy zastosowaniu DPP-4 niż SGLT-2 jako leczenie dodane do metforminy; SGLT-2 redukują skuteczniej wyższe poziomy HbA1c. W przypadku HbA1c ≥ 8.0% terapia dwulekowa DPP-4 I SGLT-2 jako leczenie dodane do metforminy powinno być wzięte pod uwagę. U starszych pacjentów DPP-4 utrzymują tolerancję i skuteczność, podczas gdy SGLT-2 mogą stać się mniej skuteczne z powodu obniżenia funkcji nerek oraz może dochodzić do większej liczby działań niepożądanych związanych z objętością płynów ustrojowych.