Ciśnienie tętnicze krwi – Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2019

W Zaleceniach PTD 2019 rekomendowany jest cel ogólny < 130/80 mm Hg, przy czym u osób < 65 roku życia rekomendowane jest utrzymywanie ciśnienia skurczowego w zakresie 120–129 mm Hg. U osób w wieku podeszłym zalecane jest ciśnienie skurczowe 130–140 mm Hg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.