Co wiemy do tej pory z badań sercowo-naczyniowych SGLT-2 i GLP-1?

Trzy z ośmiu badań wykazały do tej pory korzyści sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Dwa dotyczą SGLT-2: EMPA-REG OUTCOMES (empagliflozyna, Boehringer Ingelheim) oraz CANVAS (kanagliflozyna, Janssen Cilag), jedno badanie GLP-1: LEADER z liraglutydem (Novo Nordisk), w którym wszyscy pacjenci mieli chorobę sercowo-naczyniową, przewlekłą chorobę nerek, byli w wieku pow. 60 lat i wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.

Badanie DECLARE z dapagliflozyną wykazało korzyści w redukcji niewydolności serca, ale nie w redukcji MACE, jak wykazały empagliflozyna, kanagliflozyna i liraglutyd.

Jednakże w badaniu z dapagliflozyną włączeni byli pacjenci w większości bez choroby sercowo-naczyniowej, w przeciwieństwie do pozostałych badań.

W badaniu DECLARE nie zaobserwowano działań niepożądanych w postaci udarów czy amputacji, które wykazały niepokojący trend w EMPA-REG OUTCOMES (udary) czy statystycznie znamienny wzrost w CANVAS (amputacje). Nie potwierdziło się także ryzyko raka pęcherza, który był bacznie obserwowany w DECLARE, ze względu na przesłanki we wcześniejszych badaniach klinicznych z dapagliflozyną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.