Cukrzyca typu 2, ale nie leczenie insulinami analogowymi, ma związek z bardziej zaawansowanymi postaciami raka piersi u kobiet

Do badania włączono kobiety z rejestru Netherlands Cancer Registry–PHARMO Database Network (N = 33 377) z rakiem piersi zdiagnozowanym w latach 2002-2014, z cukrzycą typu 2, które przed diagnozą raka otrzymywały 2 lub więcej leków obniżających glikemię, ale nie insulinę.

Kobiety z cukrzycą typu 2 porównano z kobietami bez cukrzycy.

Wśród kobiet z cukrzycą, porównano kobiety stosujące lub nie stosujące leczenie insuliną.

Badano związek pomiędzy cukrzycą typu 2/insuliną i charakterystyką raka piersi, obejmującą klasyfikację TNM (wielkość guza, stan węzłów chłonnych, przerzuty), morfologię, stopień złośliwości, receptory estrogenowe i progesteronowe, receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 i podtyp komórkowy.

Kobiety z cukrzycą typu 2 (n = 1 567) miały częściej diagnozowane bardziej zaawansowane stadia guza (OR 1.28 [95% CI 13–1.44]) i wyższy stopień złośliwości (1.22 [1.08–1.39]), chociaż rzadziej guzy piersi receptorowo ujemne (0.77 [0.67–0.89]) w porównaniu z kobietami bez cukrzycy (n = 6 267).

Nie wykazano związku z innymi cechami charakterystycznymi dla raka piersi.

U kobiet z cukrzycą typu 2 stosujących insulinę (n = 388) nie diagnozowano innych cech raka piersi jak u kobiet z cukrzycą typu 2 nie stosujących insulinę (n = 1,179).

Kobiety z cukrzycą typu 2 mają większe ryzyko zdiagnozowania bardziej agresywnej postaci raka piersi niż kobiety bez cukrzycy.

Nie potwierdzono, że stosowanie insuliny (analogowej) ma związek ze wzrostem rozwoju bardziej zaawansowanego raka piersi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.