Cukrzyca typu 2 i niewydolność serca

Nie wszystkie inhibitory DPP-4 powodują wzrost ryzyka niewydolności serca. W badaniu EXAMINE z alogliptyną vs placebo u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym nie wykazano statystycznie znamiennie większego ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca w grupie pacjentów leczonych alogliptyną. Także w badaniu TECOS nie wykazano wzrostu tego ryzyka. Dwa toczące się badania CAROLINA (Cardiovascular Outcome Study of Linagliptin Versus Glimepiride in Patients With Type 2 Diabetes), i CARMELINA (Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome Study With Linagliptin in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus) pozwolą wyjaśnić rolę inhibitorów DPP-4 w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 i niewydolnością serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.