Czy częstotliwość drogi terapeutycznej pacjenta z cukrzycą typu 2 zaproponowana przez ADA/EASD w najnowszym Konsensusie jest wykonalna w Polskich realiach?

Aby osiągnąć cele terapeutyczne indywidualnie u każdego pacjenta z cukrzycą typu 2, zapobiec powikłaniom oraz zoptymalizować jego jakość życia ADA/EASD w najnowszym Konsensusie zaproponowała następujące kroki drogi terapeutycznej:

  1. ocena ogólna pacjenta
  2. ocena specyficznych czynników wpływających na wybór leczenia
  3. zaproponowanie decyzji terapeutycznej pacjentowi
  4. zgoda pacjenta na terapię
  5. zaimplementowanie terapii
  6. ciągłe monitorowanie leczenia wraz ze wsparciem w zakresie zdrowia psychicznego, tolerancji leczenia, stosowania się do zaleceń, monitorowania glikemii, masy ciała, diety, aktywności fizycznej, zaprzestania palenia papierosów
  7. wyjaśnienie pacjentowi i zgoda na leczenie

Taka 7 punktowa droga powinna odbywać się co najmniej 2 razy do roku u każdego pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.