Czy dane z badań nadal wskazują, że agoniści receptora GLP-1 zwiększają ryzyko retinopatii?

Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists and the Risk of Incident Diabetic Retinopathy

Antonios Douros, Kristian B. Filio, Hui Yin, Oriana Hoi Yu, Mahyar Etminan, Jacob A. Udell, Laurent Azoulay
Badania kliniczne przeprowadzone z agonistami GLP-1 sugerowały wzrost ryzyka lub pogorszenie retinopatii cukrzycowej, chociaż dane na ten temat były ograniczone.
Przeprowadzono badanie kohortowe przy użyciu danych z Clinical Practice Research Datalink (CPRD), 77 115 pacjentów z cukrzycą typu 2, u których zainicjowano leczenie przeciwcukrzycowe w latach 2007 (styczeń) do 2015 (wrzesień). Podczas 245 825 pacjento-lat u 10 763 pacjentów zdiagnozowano retinopatię cukrzycową. W porównaniu z dwoma lub więcej stosowanymi lekami przeciwcukrzycowymi, zastosowanie agonisty GLP-1 nie wiązało się ze wzrostem ryzyka retinopatii cukrzycowej (HR 1.00, 95% CI 0.85–1.17). W porównaniu z insuliną, zastosowanie GLP-1 wiązało się ze spadkiem ryzyka retinopatii (HR 0.67, 95% CI 0.51–0.90).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.