Czy dawka inhibitora SGLT-2 ma związek z infekcjami dróg moczowych?

W celu przygotowania meta-analizy randomizowanych badań klinicznych z inhibitorami SGLT-2 stosowanych u pacjentów z cukrzycą typu 2 przeszukano 6 baz danych oraz włączono kluczowe publikacje z list referencji. Włączono badania porównujące SGLT-2 z placebo lub aktywnym komparatorem przeciwcukrzycowym, które raportowały infekcje dróg moczowych w ustalonych progach wysokich i niskich dawek SGLT-2. Przejrzano 2418 cytacji i włączono 105 referencji dotyczących 8 badań z różnymi inhibitorami SGLT-2, reprezentujących 60 082 pacjentów z 4348 infekcjami dróg moczowych. Większość porównań mieszanych terapii wykazała brak znamiennego wzrostu ryzyka infekcji dróg moczowych, z wyjątkiem: dapagliflozyny w dawce ≥ 10 mg w porównaniu z placebo (OR 1.30, 95% CI 1.09-1.57) oraz z aktywnym komparatorem (OR 1.44, 95% CI 1.15-1.79), empagliflozyny w dawce niskiej (OR 1.30, 95% CI 1.04-1.60) i wysokiej (OR 1.39, 95% CI 1.12-1.72) oraz ertugliflozyny w niskiej dawce (OR 1.43, 95% CI 1.01-2.01). Obecna ewidencja badań randomizowanych z większością inhibitorów SGLT-2 nie sugeruje związanych z dawką infekcji dróg moczowych z wyjątkiem dapagliflozyny. Dalsze badania są konieczne w celu oceny poważnych infekcji dróg moczowych związanych z leczeniem SGLT-2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.