Czy poznaliśmy już wszystkie mechanizmy inhibitorów SGLT-2 wpływające korzystnie na serce?

Direct Cardiac Actions of Sodium Glucose Cotransporter 2 Inhibitors Target Pathogenic Mechanisms Underlying Heart Failure in Diabetic Patients

Laween Uthman, Antonius Baartscheer, Cees A. Schumacher, Jan W. T. Fiolet, Marius C. Kuschma, Markus W. Hollmann, Ruben Coronel, Nina C. Weber and Coert J. Zuurbier

Frontiers | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.01575/full

Inhibitory SGLT-2 są pierwszymi lekami przeciwcukrzycowymi, które skutecznie redukują hospitalizacje z powodu niewydolności serca i zgony sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2.

W powyższej pracy przedstawiono bezpośredni wpływ empagliflozyny, dapagliflozyny oraz kanagliflozyny na komórki serca i ich funkcje i jakie może mieć to przełożenie na korzyści sercowo-naczyniowe obserwowane z udziałem tych leków w dużych badaniach klinicznych. SGLT-2 upośledzają Na+/H+wymiennik 1 (NHE-1), redukują cytozolowy [Ca2+]i [Na+] i zwiększają mitochondrialny [Ca2+]w zdrowych kardiomiocytach. Empagliflozyna, jeden z najlepiej przebadanych inhibitorów SGLT-2, utrzymuje komórkową wydolność i stężenie ATP po hipoksji/reoksygenacji w kardiomiocytach i komórkach śródbłonka. SGLT-2 poprawiają wazoreaktywność i stymulowany-TNF-a pierścień aorty oraz komórki śródbłonka podczas hiperglikemii. Przeciwzapalne działanie kanagliflozyny na IL-1b-komórek HUVEC i dapagliflozyny na LPS-kardiofibroblastów było związane z aktywacją kinazy AMP. W izolowanych komórkach serca myszy, empa i kana, ale nie dapa, indukowały wazodylatację. W badaniach na izolowanych komórkach serca po niedokrwieniu i reperfuzji, empa opóźniała rozwój przykurczu podczas niedokrwienia i powodowała wzrost oddychania mitochondrialnego po niedokrwieniu.Te oraz wiele innych czynników może mieć wpływ na sercowe korzyści kliniczne związane ze stosowaniem tej grupy leków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *