Czy profil pacjentów rekrutowanych do badań skierowanych na wyniki sercowo-naczyniowe jest istotny w aspekcie oczekiwanych wyników?

Praca przeglądowa dotyczy ostatnich randomizowanych badań, skierowanych na wyniki sercowo-naczyniowe leków obniżających glikemię w cukrzycy typu 2. Badania były zaprojektowane zgodnie z wymogami w celu potwierdzenia bezpieczeństwa lub korzyści leków przeciwcukrzycowych. Badania obejmujące leki z grupy inhibitorów DPP-4 wykazały w złożonym pierwszorzędowym punkcie końcowym (3-punktowym MACE) składającym się ze: śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i udaru niezakończonego zgonem bezpieczeństwo, jednakże, niektórzy przedstawiciele tej klasy leków mogą mieć niewielki wpływ na wzrost ryzyka lub pogorszenie niewydolności serca. Niektóre badania z agonistami GLP-1 (liraglutydem: LEADER; semaglutydem: SUSTAIN-6) wykazały znamienne korzyści w 3 punktowym MACE, natomiast badania z inhibitorami SGLT-2 (empagliflozyną: EMPA-REG OUTCOME; kanagliflozyną: CANVAS) również znamiennie redukowały zdarzenia MACE oraz hospitalizacje z powodu niewydolności serca. Porównanie badań jest o tyle utrudnione, że rekrutowano do nich pacjentów o różnej charakterystyce wyjściowej, szczególnie w aspekcie ryzyka lub chorób sercowo-naczyniowych oraz badania te były inaczej projektowane, dane były zbierane w inny sposób oraz analizowane. Większość pacjentów włączana do badań miała chorobę sercowo-naczyniową, a więc wyniki będą dotyczyć głównie prewencji wtórnej. Z kolei mniejsza liczba badań, gdzie rekrutowano pacjentów z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego z cukrzycą typu 2 otrzymujący terapie obniżające glikemie, należy rozpatrywać w kategoriach prewencji pierwotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.