Czy skuteczność i bezpieczeństwo dapagliflozyny potwierdza się u pacjentów z cukrzycą i chorobą nerek w stadium 3b-4?

Effects of the Sodium–Glucose Co-Transporter 2 Inhibitor Dapagliflozin in Patients With Type 2 Diabetes and Stages 3b–4 Chronic Kidney Disease

Claire C.J. Dekkers; David C. Wheeler; C. David Sjöström; Bergur V. Stefansson; Valerie Cain; Hiddo J.L. Heerspink
Nephrol Dial Transplant. 2018;33(11):2005-2011. 

Przeprowadzono analizę 11 badań klinicznych 3 fazy, randomizowanych, kontrolowanych placebo, trwających ponad 102 tygodnie, u pacjentów z cukrzycą typu 2 i eGFR pomiędzy 12 a < 45 mL/min/1.73 m2 otrzymujących placebo (n = 69) lub dapagliflozynę (n = 151) w dawce 5 lub 10 mg.

Wpływ na wskaźnik albumina/kreatynina (UACR) był określony w podgrupie pacjentów z wyjściowym UACR ≥30 mg/g (n = 136).

Zmiany w poziomie HbA1c wynosiły odpowiednio w grupie placebo i w grupie z dapagliflozyną 5 i 10 mg: 0.03% [95% (CI) −0.3–0.3] oraz 0.03% (95% CI −0.2–0.3) po 102 tygodniach leczenia. Dapagliflozyna 5 i 10 mg w porównaniu z placebo redukowała UACR o − 47.1% (95% CI −64.8 do − 20.6) oraz −38.4% (95% CI −57.6 do− 10.3), odpowiednio. Dodatkowo dapagliflozyna 5 i 10 mg redukowała ciśnienie krwi i masę ciała w porównaniu z placebo. eGFR wzrosło u pacjentów na placebo w ciągu pierwszych 4 tygodni i nie uległo zmianie u pacjentów stosujących dapagliflozynę.

Nie wykazano różnic w eGFR pomiędzy grupami pod koniec okresu obserwacji po zakończeniu badania. Zdarzenia niepożądane związane z funkcją nerek występowały częściej u pacjentów na dapagliflozynie w dawce 10 mg. Te incydenty były bezobjawowe i związane ze wzrostem kreatyniny we krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.