Czy Wskaźnik Pomiaru Glukozy (GMI) będzie bardziej przydatny niż eHbA1c z pomiarów CGM?

HbA1c jest przyjętym ważnym markerem ryzyka powikłań cukrzycy, a stosowanie ciągłego monitorowania glikemii (continuous glucose monitoring, CGM) pomaga w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia cukrzycy. Jednakże ważne jest, aby zrozumieć jak pomiary CGM, jak średnie glikemie, korelują z poziomem HbA1c. Szacunkowy poziom HbA1c (estimated, eHbA1c) to pomiar służący do przeliczania średniej glikemii z CGM lub z pomiarów wykonywanych poprzez samokontrolę, stosując formułę pochodzącą z indywidualnych odczytów do szacunkowego, symultanicznego pomiaru laboratoryjnego HbA1c. Wielu pacjentów i klinicystów uważa ten parametr za przydatne narzędzie, ale inni są sfrustrowani, gdy pomiar eHbA1c różni się od laboratoryjnych pomiarów HbA1c. Dlatego FDA zadecydowało, że nomenklatura eHbA1c musi ulec zmianie, stąd powstało określenie „glucose management indicator” (GMI), wskaźnik pomiaru glukozy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.