Czy wyniki badania CREDENCE zmienią postępowanie u pacjentów z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek?

Przez ostatnie 20 lat podstawowymi strategiami terapeutycznymi w leczeniu przewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą były: kontrola ciśnienia tętniczego krwi, kontrola glukozy oraz blokowanie systemu angiotensyny.

Czy badanie CREDENCE zmieni to postępowanie?

CREDENCE było randomizowanym badaniem do którego włączono 4401 pacjentów z cukrzycowym zaburzeniem czynności nerek, z eGFR od 30 do < 90 mL/min/1.73 m2 i umiarkowaną proteinurią > 300 mg/gram kreatyniny.

Protokół badania zakładał, że wszyscy pacjenci będą na stałej dawce blokera systemu renina-angiotensyna.

Pierwszorzędowy punkt końcowy zakładał tzw. „3D” (double creatnine, dialysis, death).

Wynik pojawił się u 11% pacjentów leczonych kanagliflozyną w porównaniu z 15.5% leczonych placebo (RR 30%, P< .0001).

Wskaźnik schyłkowej choroby nerek był znamiennie zredukowany.

Różnica śmiertelności całkowitej (17% mniej w grupie z kanagliflozyną) nie wykazała znamienności.

Poprzednie badanie sugerowało wzrost ryzyka amputacji u pacjentów leczonych kanagliflozyną i wskazywano na potrzebę badania stóp na każdej wizycie pacjenta u lekarza.

W tym badaniu 70 pacjentów leczonych kanagliflozyną vs 63 pacjentów w grupie kontrolnej wymagało amputacji (brak znamienności).

Wskaźnik ostrej niewydolności nerek oraz infekcji dróg moczowych nie był wyższy w grupie z kanagliflozyną. Wykazano znamiennie więcej infekcji grzybiczych narządów płciowych w grupie z kanagliflozyną, chociaż wskaźnik był niski (ok. 2% w porównaniu z 0.5% w grupie placebo).

Kwasice ketonowe były także częściej obserwowane w grupie z kanagliflozyną, 11 epizodów vs 1 w grupie placebo.

Inhibitory SGLT-2 wpływają na kilka fizjologicznych efektów. Powodują glukozurię, która prowadzi do diurezy osmotycznej, obniżając ciśnienie krwi. Poprzez wzrost wydalania glukozy dochodzi do poprawy kontroli glikemii. Mogą wpływać na redukcję masy ciała oraz na hiperfiltrację kłębuszkową.

W badaniu doszło do redukcji HbA1c u pacjentów leczonych kanagliflozyną, obniżono też ciśnienie krwi (o około 2.5 mm Hg), pacjenci zredukowali masę ciała ok.1 kg, znamiennie zredukowano proteinurię w porównaniu z placebo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.