Czy wyniki badania REWIND będą wspierać wskazanie dulaglutydu w prewencji pierwotnej?

W badaniu REWIND z dulaglutydem tylko 31% pacjentów miało chorobę sercowo-naczyniową.

Badanie LEADER z liraglutydem (Novo Nordisk) czy SUSTAIN 6 z semaglutydem (Novo Nordisk) oraz HARMONY z albiglutydem (GSK) wykazały korzyści sercowo-naczyniowe. Badanie EXSCEL z exenatydem ER (Astra Zeneca) wykazało również korzyści, jednakże bez znamienności statystycznej.

W tych badaniach pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową było 73%-100%.

Dotychczas tylko dulaglutyd w badaniu REWIND wykazał najsilniejsze wyniki w prewencji pierwotnej w całej klasie agonistów GLP-1.

Należy mieć także nadzieję, na hipotetycznie dobre wyniki w aspekcie powikłań mikronaczyniowych w badaniu REWIND, jak to wykazano już w badaniu LEADER, szczególnie w powikłaniach nerkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.