Diabetes in Older People

U osób starszych inhibitory DPP-4 powinny być rozważane przed pochodnymi sulfonylomocznika, ponieważ wykazują niższe ryzyko niedocukrzeń. Podobnie długo działające analogi insulin są związane z mniejszym ryzykiem hipoglikemii w porównaniu ze średnio-długo działającymi insulinami w tej grupie pacjentów.