Diagnostyka depresji w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2019

  1. Depresja u chorych na cukrzycę jest częsta, a jej obecność pogarsza przebieg leczenia
  2. Na duże ryzyko epizodu depresji wskazuje wynik > 12 (czułość 82%, specyficzność 89%) polskiej wersji Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-9 dla osób dorosłych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.