DPP-4 Inhibitors Improve Diabetic Wound Healing

Inhibitory DPP-4 mogą przyspieszać gojenie ran, niezależnie od ich korzystnego wpływu na kontrolę glikemii. Przyspieszają migrację i tranzyt nabłonkowo-mezynchemalny keratynocytów, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, poprzez indukcję czynnika SDF-1α fibroblastów in vitro oraz u myszy z cukrzycą. Dodatkowo DPP-4 osłabiają syntezę i depozyt kolagenu, który może zmniejszać formowanie blizny.