Działanie sotagliflozyny dodanej do insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 1

Buse J et al ADA 2018; June 22–26, 2018; Orlando, Florida

Średnia redukcja Hba1c u pacjentów stosujących sotagliflozynę w dawce 200 mg po 24 tygodniach leczenia wynosiła -0.41%, a u pacjentów stosujących sotagliflozynę w dawce 400 mg po 24 tygodniach leczenia wynosiła -0.43%, po 52 tygodniach odpowiednio -0.22% oraz -0.31% w porównaniu z wartościami wyjściowymi (p<0.001 vs placebo). Także średnia redukcja masy ciała była znamienna w porównaniu z wartościami wyjściowymi po 24 tygodniach leczenia, dla sotagliflozyny w dawce 200 mg wynosiła -2.17 kg i dla dawki 400 mg -3.02 kg oraz po 52 tygodniach odpowiednio – 2.67 kg oraz -3.64 kg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.