Efficacy and safety of fast-acting insulin aspart in comparison with insulin aspart in type 1 diabetes (onset 1): A 52-week, randomized, treat-to-target, phase III trial

Szybko działająca insulina aspart w porównaniu z tradycyjną insuliną aspart wykazuje znamiennie lepszą kontrolę glikemii. Uzyskując profil insulinemii zbliżony do fizjologicznego szybko działającej insuliny aspart, z szybszym początkiem działania, dochodzi do znaczniejszego obniżenia glikemii poposiłkowej oraz HbA1c w porównaniu z tradycyjną insuliną aspart u pacjentów z cukrzycą typu 1.