Empagliflozyna – badanie EMPRISE, pierwsza analiza

Badanie EMPA-REG OUTCOME wykazało, że empagliflozyna redukuje ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 35%, jako leczenie dodane do standardowej terapii przeciwcukrzycowej, u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową.

Badanie EMPRISE (The EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty) ma na celu ocenę skuteczności empagliflozyny, bezpieczeństwa i stosowania jako rutynowe leczenie, na podstawie danych pacjentów zebranych pomiędzy od 08/2014 a 09/2019.

W tej pierwszej analizie badania (interim analysis) oceniano ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, u których zainicjowano leczenie empagliflozyną, w porównaniu z sitagliptyną.

Hospitalizacja z powodu niewydolności serca była definiowana jako niewydolność serca diagnozowana podczas przyjęcia do szpitala jako główna przyczyna; szersza definicja – to niewydolność serca jako jedna z przyczyn hospitalizacji.

Do badania włączono 16 433 pacjentów, którzy byli leczenie empagliflozyną lub sitagliptyną. Średni wiek wynosił 59 lat, prawie 54% pacjentów była płci męskiej, około 25% chorych miało współistniejącą chorobę sercowo-naczyniową.

W porównaniu z sitagliptyną, inicjacja empaglifozyny, zredukowała ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 50% (HR = 0.50; 95% CI = 0.28-0.91), i ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca w szerszej definicji o 49% (HR: 0.51;95% CI: 0.39-0.68), przez średni okres obserwacji 5.3 miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *