FDA zawiesiło na swojej stronie drafty zaleceń dotyczące pomiaru stężenia glukozy we krwi, systemów monitorowania glikemii, glukometrów

29 listopada 2018 FDA zawiesiło na swojej stronie dwa dokumenty, w celu zebrania opinii i komentarzy od lekarzy i pacjentów, dotyczące zaleceń monitorowania glikemii oraz wytycznych dla producentów systemów monitorowania glikemii, glukometrów. Przyszłoroczne rekomendacje będą aktualizacją dwóch dokumentów z 2016 roku.

Oba dokumenty opisują badania oraz niezbędne informacje jakie rekomenduje FDA producentom składającym dokumentację przed wejściem na rynek.

Wynika to z potrzeby i oczekiwań wobec bezpiecznych, dokładnych i łatwych w użyciu systemów monitorowania glikemii, glukometrów dla pacjentów z cukrzycą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *