Inhibitor DPP-4 vs. SGLT2 jako terapia dodana do metforminy u pacjentów z cukrzycą typu 2 i łagodnym upośledzeniem czynności nerek – badanie COMPOSIT R

Scott R et al ADA 2018; June 22–26, 2018; Orlando, Florida

Kontrola glikemii oraz odsetek pacjentów osiągający cel terapeutyczny z cukrzycą typu 2 i umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek jest lepszy u pacjentów stosujących inhibitor DPP-4 w porównaniu z inhibitorem SGLT2.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.