Inhibitory DPP-4 czy agoniści GLP-1 dla pacjentów z cukrzycą typu 2 i niewydolnością serca?

W retrospektywnym badaniu wykazano u pacjentów z cukrzycą typu 2, iż zastosowanie inhibitorów DPP-4 wiąże się z redukcją hospitalizacji z powodu niewydolności serca w porównaniu z agonistami GLP-1. Jednakże związek ten nie był statystycznie znamienny u pacjentów z uprzednio stwierdzoną niewydolnością serca stosujących inhibitor DPP-4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.