Jakie lekcje wynieśliśmy po 10 latach przeprowadzania badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy?

W 10 lat (2008 rok) po wprowadzeniu przez FDA wymogu przeprowadzania badań, w kierunku sercowo-naczyniowym u pacjentów z cukrzycą, wszystkich nowo rejestrowanych leków przeciwcukrzycowych na terenie USA nadszedł czas, aby zastanowić się jak najlepiej prowadzić tego typu badania. Badania przeprowadzane w przyszłości powinny bardziej koncentrować się na:

  • typowej populacji pacjentów obserwowanych w codziennej praktyce klinicznej,
  • dłuższym okresie obserwacji (po zakończeniu badania, tzw. follow-up),
  • większej precyzji oczekiwanych wyników,
  • poprawie metod statystycznych w analizach badania.

Dodatkowo, większą trafność wyników badania można by uzyskać poprzez uściślenie współpracy różnych podmiotów takich, jak: firm farmaceutycznych, agencji regulatorowych, agencji ubezpieczeniowych, systemów zdrowotnych oraz osób chorujących na cukrzycę, być może poprzez osadzenie protokołów badań w systemach opieki zdrowotnej.

Badania powinny z jednej strony odpowiadać na pytania kliniczne, ale także wnosić nowe poglądy uprzednio nawet nie oczekiwane, dotyczące korzyści i zagrożeń leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.