Jakie nowe informacje nt. inhibitorów SGLT-2 mamy po ogłoszeniu badania DECLARE-TIMI 58 podczas kongresu AHA w Chicago, w sobotę 10 listopada?

Zostały ogłoszone pełne wyniki badania DECLARE-TIMI 58 z dapagliflozyną (Astra Zeneca), które wykazało statystycznie nieznamienny trend w kierunku redukcji zdarzeń sercowo-naczyniowych w 3-punktowym MACE (zgony sercowo-naczyniowe, zawały i udary niezakończone zgonem) i znamienną redukcję hospitalizacji z powodu niewydolności serca u pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednocześnie badanie zostało opublikowane w New England Journal of Medicine.

Do badania włączono 10 000 pacjentów bez choroby sercowo-naczyniowej, ale z wieloma czynnikami ryzyka oraz 7 000 pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową.

Wpływ dapagliflozyny na niewydolność serca jest podobna w obu grupach z lub bez choroby sercowo-naczyniowej, jednakże wpływ na MACE różni się pomiędzy grupami, bez wpływu na grupę pacjentów w prewencji pierwotnej oraz wykazuje trend w kierunku redukcji u pacjentów w prewencji wtórnej.

Wszystkie 3 badania z inhibitorami SGLT-2 wykazały wpływ na hospitalizacje z powodu niewydolności serca, ale badanie DECLARE pokazało korzyści u pacjentów w prewencji pierwotnej.

Po poznaniu wyników badania DECLARE-TIMI 58 możemy powiedzieć, że SGLT-2 mają największy korzystny wpływ na prewencję niewydolności serca, a redukcja MACE jest ograniczona do pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową.

W DECLARE TIMI-58 potwierdziło się bezpieczeństwo stosowania SGLT-2 bez wpływu na udary, amputacje czy rak pęcherza moczowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.