Jakie pierwsze dane z badania PIONEER 6 poznaliśmy z oświadczenia prasowego wydanego przez Novo Nordisk?

23 listopada Novo Nordisk wydało oświadczenie dla prasy dotyczące wyników badania PIONEER 6 z doustnym semaglutydem w dawce 14 mg, które zostało przeprowadzone u 3 183 pacjentów z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Badanie osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy (3-punktowy MACE: zgony sercowo-naczyniowe, zawały serca i udary mózgu niezakońcozne zgonem) wykazując non-inferiority w porównaniu ze standardową terapią (21% redukcja MACE u pacjentów stosujących semaglutyd nie osiągnęła znamienności statystycznej, HR 0.79). Znamienność statystyczną osiągnięto w 51% redukcji zgonów sercowo-naczyniowych (HR 0.49, p=0.03) dla semaglutydu, natomiast dla zawału serca niezakończonego zgonem HR wynosił 1.18 (nieznamiennie), udaru mózgu niezakończonego zgonem – HR 0.74 (nieznamiennie). Znamienność statystyczną osiągnął semaglutyd w 49% redukcji zgonów z jakiejkolwiek przyczyny (HR 0.51, p=0.008).

Biorąc pod uwagę wyniki badań SUSTAIN 6 oraz PIONEER 6 potencjalnie możliwe byłoby uzyskanie wskazań sercowo-naczyniowych dla doustnego semaglutydu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.