Jakie poznaliśmy wstępne wyniki z badania CAROLINA?

Firma Boehringer Ingelheim oraz Eli Lilly ogłosiły kilka dni temu wstępne wyniki badania sercowo-naczyniowego CAROLINA (CARdiovascular Outcome study of LINAgliptin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes) porównującego inhibitor DPP-4 – linagliptynę 5 mg i pochodną sulfonylomocznika – glimepiryd.

Zgodnie z ogłoszeniem prasowym badanie CAROLINA wykazało non-inferiority w aspekcie pierwszorzędowego punktu sercowo-naczyniowego (3-punktowy MACE) dla linagliptyny i glimerpirydu.

Było to pierwsze badanie z punktami sercowo-naczyniowymi oraz inhibitorem DPP-4 prowadzone w porównaniu do pochodnej sulfonylomocznika.

Do badania CAROLINA (6 033 pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym lub chorobą sercowo-naczyniową) włączono populację z relatywnie niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym – tylko 34.5% pacjentów miało incydent sercowo-naczyniowy, retinopatię/albuminurię: 8.5%, wiek >70 lat: 19.3%, > 2 czynników ryzyka sercowo-naczyniowego: 37.3%. Średnia długość obserwacji wynosiła pow. 6 lat.

W badaniu nie wykazano superiority (wyższości) inhibitora DPP-4 nad inną klasą leków w kontekście wyników sercowo-naczyniowych.

Ogłoszenie pełnych wyników badania, łącznie z poszczególnymi składowymi MACE oraz profilem bezpieczeństwa, spodziewane jest podczas 79 kongresu ADA 10 czerwca 2019 w San Francisco.

Razem z wynikami badania CARMELINA (badanie sercowo-naczyniowe vs placebo) linagliptyna wykazuje bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.