Jakie wyniki badania sercowo-naczyniowego kolejnego agonisty GLP-1, albiglutydu, zostały ogłoszone podczas 54 Zjazdu EASD?

02 października 2018 podczas 54 Zjazdu EASD firma GSK oraz Duke Clinical Research Institute (DCRI) ogłosiły pozytywne wyniki badania Harmony Outcomes, które oceniało bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe oraz skuteczność leku albiglutyd, agonisty receptora GLP-1, u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową.

W pierwszorzędowym punkcie końcowym albiglutyd podawany podskórnie raz na tydzień u 9463 pacjentów przez śr. ponad 1, 6 lat w porównaniu z placebo wykazał statystyczną znamienność redukcji głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych (MACE) o 22% (95% confidence interval [CI] 10% – 32%) jako leczenie dodane do terapii standardowej (p<0.0001 dla non-inferiority; p=0.0006 dla superiority). Zdarzenia MACE pojawiły się odpowiednio u 7.1% (N=338) i 9.0% (N=428) pacjentów otrzymujących albiglutyd lub placebo. Liczba pacjentów leczonych lekiem albiglutyd, którzy mogą uniknąć jednego zadrzenia przez 1.6 lat wynosi 50.

Ostre zapalenia trzustki pojawiły się u 10 pacjentów stosujących albiglutyd oraz u 7 pacjentów na placebo, rak trzustki wystąpił u 6 pacjentów na leku albiglutyd i 5 pacjentów na placebo. Nie zaobserwowano przypadków rdzeniastego raka tarczycy. Poważne zdarzenia niepożądane pojawiały się z tą samą częstotliwością w obu grupach terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.