Kanagliflozyna będzie pierwszą flozyną zaakceptowaną do leczenia u pacjentów z cukrzycą typu 2 i schyłkową niewydolnością nerek?

15 kwietnia podczas kongresu World Congress of Nephrology Annual Meeting w Melbourne, Jansen Cilag ogłosi wyniki badania CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation), a kanagliflozyna może stać się wkrótce pierwszą flozyną zarejestrowaną przez FDA redukującą ryzyko schyłkowego stadium niewydolności nerek, zgony sercowo-naczyniowe lub nerkowe u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek.

W lipcu 2018 roku badanie CREDENCE zostało przedwcześnie zakończone ze względu na spełnienie kryteriów badania.

Badanie CREDENCE jest pierwszym badaniem dedykowanym wynikom nerkowym inhibitora SGLT-2 u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek. Jest to badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, z dwoma równoległymi ramionami, wieloośrodkowe. Do badania włączono 4 401 pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek w stadium 2 lub 3 (definiowaną eGFR ≥30 do <90 mL/min/ 1.73m2) i mikroalbuminurią (definiowaną wskaźnikiem albumina/kreatynina >300 do ≤5000 mg/g), którzy otrzymywali standardowe leczenie hipoglikemizujące razem z ACE inhibitorem lub blokerem receptora angiotensyny w maksymalnej tolerowanej dawce.

Obecnie kanagliflozyna jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężką przewlekłą chorobą nerek (eGFR <30 mL/min/1.73 m2), schyłkową niewydolnością nerek oraz u pacjentów dializowanych. Ponadto nie jest rekomendowana, gdy eGFR jest niższy od 45 mL/min/1.73 m2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.