Kolejna aktualizacja Zaleceń ADA – 31 lipca 2019

Kolejna aktualizacja Zaleceń ADA (American Diabetes Association), Standards of Medical Care in Diabetes, dotyczy ostatniej akceptacji FDA dla liraglutydu (Victoza, Novo Nordisk) u młodych pacjentów z cukrzycą typu 2, danych z badania z wynikami sercowo-naczyniowymi z dulaglutydem (Trulicity, Lilly) oraz nowych rekomendacji odczytów CGM (continuous glucose monitoring), ciągłego monitorowania glukozy.

Liraglutyd, agonista receptora GLP-1, otrzymał w czerwcu tego roku akceptację FDA (Food and Drug Administration) do leczenia, u młodych pacjentów w wieku 10 lat i powyżej, cukrzycy typu 2, jeżeli cele glikemiczne nie są osiągnięte za pomocą metforminy ± insulina bazowa. Terapia liraglutydem powinna być rozważona, jeżeli w wywiadzie pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym nie występuje rak rdzeniasty tarczycy.

Dodano do Zaleceń także dane dotyczące dulaglutydu, agonisty receptora GLP-1 podawanego raz na tydzień, z badania Researching Cardiovascular Events With a Weekly Incretin in Diabetes (REWIND), którego wyniki zaprezentowano w czerwcu podczas kongresu ADA i opublikowano w czasopiśmie Lancet.

Stosowanie dulaglutydu przynosi korzyści sercowo-naczyniowe wykazując superiority w pierwszorzędowym punkcie końcowym dla MACE [major adverse cardiac events]: zawału serca niezakończonego zgonem, udaru mózgu niezakończonego zgonem lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Do badania włączono chorych w wieku 50 lat i powyżej z chorobą sercowo-naczyniową (30% populacji badania), subkliniczną chorobą sercowo-naczyniową na tle miażdżycowym lub sercowo-naczyniowymi czynnikami ryzyka (70% populacji badania).

Wyniki badania były spójne w populacji z lub bez uprzedniej choroby sercowo-naczyniowej.

Odczyty CGM

Dodano informacje dotyczące rekomendowanego odczytu z CGM.

Dane te były zaprezentowane podczas kongresu ADA oraz opublikowane w Diabetes Care.

Dla pacjentów zarówno z cukrzycą typu 1 jak i 2 zaleca się, aby ponad 70% odczytów była w zakresie stężenia glukozy pomiędzy 70–180 mg/dL (3.9–10.0 mmol/L) i mniej niż 4% odczytów poniżej 70 mg/dL (<3.9 mmol/L).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.