Leczenie antydepresyjne redukuje śmiertelność u pacjentów z cukrzycą.

Antidepressants reduced risk of mortality in patients with diabetes mellitus: a population-based cohort study in Taiwan
Hong-Ming Chen, MD, Yao-Hsu Yang, MD, PhD, Ko-Jung Chen, MS, Yena Lee, HBSc, Roger S. McIntyre, MD, PhD, Mong-Liang Lu, MD, MS, Yi-Chen Lee, OTR, PhD, Ming-Chia Hsieh, MD, PhD, Vincent Chin-Hung Chen, MD, PhD
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Endocrine Society

Incydenty ciężkiej depresji (major depressive disorder, MDD) u pacjentów z cukrzycą występują znamiennie częściej niż w ogólnej populacji.

Niezależnie, depresja jest związana ze znamiennym wzrostem śmiertelności związanym ze samobójstwami, przyczynami przewlekłymi lub nagłymi oraz chorobami współistniejącymi.

W związku z powyższym, ocena wpywu leczenia antydepresyjnego na ryzyko śmiertelności u pacjentów z cukrzycą, ma znamienne znaczenie kliniczne.

Kilka badań wskazało na wzrost ryzyka wystąpienia cukrzycy u pacjentów leczonych antydepresantami. Dane z badań wykazały niekorzystny wpływ leków antydepresyjnych na homeostazę insulina/glukoza, włączając leki trójcykliczne, inhibitory selektywnego zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) oraz antagonistów i inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SARIs).

W badaniu oceniano wpływ leków antydepresyjnych na śmiertelność u pacjentów z cukrzycą i depresją.

Było to badanie retrospektywne, oparte o narodową bazę danych National Health Insurance Research Database na Tajwanie.

Od 2000 roku zidentyfikowano 53 412 pacjentów z nowo zdiagnozowaną cukrzycą i depresją.

Chorych obserwowano pod kątem śmiertelności do 2013 roku.

Wykazano, że leczenie antydepresyjne było związane ze znamienną redukcją śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą (w grupie najwyższych dawek, hazard ratio [HR]= 0.65, 95% confidence interval [CI]= 0.59-0.71).

Dalsze analizy wykazały różnice w poszczególnych grupach terapeutycznych: SSRI (HR=0.63, 95% CI= 0.56-0.71), SARIs (HR=0.58, 95% CI= 0.44-0.78), inhibitory zwrotnego wychwytu norepinefryny-dopaminy (HR=0.20,95% CI= 0.07-0.63), mirtazapina (HR=0.60, 95% CI= 0.45-0.82), leki antydepresyjne trójcykliczne/czterocykliczne (HR=0.73, 95% CI= 0.54-0.97), trazodon (HR=0.52, 95% CI= 0.29-0.91).

Jednakże, atypowy inhibitor monoaminooksydazy (RIMA) był raczej związany ze wzrostem, aniżeli redukcją, śmiertelności ogólnej (HR=1.48, 95% CI= 1.09-1.99).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.