Lista rekomendacji opieki nad pacjentem starszym z cukrzycą

Lista rekomendacji opieki nad pacjentem starszym z cukrzycą

Zalecenia towarzystw naukowych: Endocrine Society, European Society of Endocrinology, The Gerontological Society of America oraz The Obesity Society, które wydały niedawno Zalecenia dotyczące opieki nad pacjentami starszymi z cukrzycą.

Lista rekomendacji to:

Rola specjalisty zajmującego się pacjentem starszym z cukrzycą:

 • pacjenci w wieku 65 lat i starsi z nowo zdiagnozowaną cukrzycą powinni być prowadzeni przez lekarza specjalistę we współpracy z lekarzem rodzinnym i zespołem terapeutycznym, aby osiągnąć indywidualny cel terapeutyczny u danego pacjenta
 • pacjenci w wieku 65 lat i powyżej z cukrzycą powinni być prowadzeni przez lekarza specjalistę, jeżeli pacjent choruje na cukrzycę typu 1 lub wymaga kompleksowej opieki w osiągnięciu celu terapeutycznego lub ma nawracającego epizody hipoglikemii lub ma wiele powikłań cukrzycy.

Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, stanu przedcukrzycowego, prewencja cukrzycy

 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej bez cukrzycy rekomenduje się badanie glikemii na czczo i/lub HbA1c w celu zdiagnozowania cukrzycy lub stanu przedcukrzycowego
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, którzy spełniają kryteria rozpoznania stanu przedcukrzycowego w teście glikemii na czczo lub HbA1c sugeruje się wykonanie testu doustnego obciążenia glukozą
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, u których rozpoznano stan przedcukrzycowy, rekomenduje się modyfikację stylu życia do zaproponowanego w badaniu Diabetes Prevention Program, w celu opóźnienia rozwoju cukrzycy

Ocena starszych pacjentów z cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą zaleca się całkowitą ocenę stanu zdrowia przed uzgodnieniem celów leczenia i włączenia terapii
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą zaleca się okresowe badania funkcji poznawczych, w celu identyfikacji zaburzeń poznawczych
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą i zaburzeniami funkcji poznawczych (np. umiarkowanymi zaburzeniami funkcji poznawczych lub demencją) zaleca się uproszczone leczenie z dopasowanymi indywidualnie celami terapeutycznymi w celu poprawy compliance i unikania powikłań związanych z leczeniem.

Leczenie przeciwhiperglikemiczne

 • ustalenie celów terapeutycznych: u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą zaleca się indywidualny dobór leczenia w celu minimalizacji ryzyka hipoglikemii
 • ocena glikemii: u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą leczonych insuliną , zaleca się ocenę glikemii na podstawie badania za pomocą glukometru i/lub CGM oraz dodatkowo ocenę HbA1c

Modyfikacja stylu życia

 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą, zaleca się modyfikację stylu życia jako pierwszą linię leczenia hiperglikemii
 • dieta:
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą, zaleca się ocenę odżywienia pacjenta w celu potwierdzenia lub wykluczenia niedożywienia
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą i zespołem słabości, zaleca się stosowanie diety bogatej w białko, o wysokiej wartości kalorycznej, w celu uniknięcia niedożywienia i utraty masy ciała
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą, którzy nie mogą osiągnąć celów terapeutycznych przy pomocy modyfikacji stylu życia, zaleca się unikanie restrykcyjnych diet, zaleca się zmniejszenie spożycia cukrów prostych, jeżeli pacjent jest zagrożony niedożywieniem

Farmakoterapia hiperglikemii

 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą, zaleca się metforminę jako doustne leczenie w I etapie po modyfikacji stylu życia
 • u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, z cukrzycą, którzy nie osiągnęli celu terapeutycznego na metforminie i za pomocą modyfikacji stylu życia, zaleca się inne doustne lub we wstrzyknięciach leki dodane do metforminy

Leczenie powikłań cukrzycy

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów starszych z cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65-85 lat, z cukrzycą, zaleca się ustalenie celu leczenia nadciśnienia tętniczego na poziomie 140/90 mmHg, aby obniżyć ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, udaru mózgu, pogorszenia przewlekłej choroby nerek
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym, zaleca się w I rzucie leczenie inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę lub blokerem receptora angiotensyny

Leczenie hiperlipidemii u pacjentów starszych z cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą, zaleca się wykonanie profilu lipidowego raz w roku
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą, zaleca się leczenie statynami i wykonywanie raz do roku profilu lipidowego w celu sprawdzenia osiągania celów terapeutycznych, aby zredukować ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą, sugeruje się, jeżeli terapia statynami jest niewystarczająca do osiągnięcia celu terapeutycznego cholesterolu LDL, z powodu działań niepożądanych lub nieskuteczności, alternatywne leczenie (ezetymibem, inhibitorem PCSK9)
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i poziomem trójlglicerydów na czczo 500 mg/dl zaleca się stosowanie fenofibratu w celu redukcji ryzyka zapalenia trzustki

Leczenie zastoinowej niewydolności serca u pacjentów starszych z cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i zastoinową niewydolnością serca, zaleca się leczenie jak w rekomendacjach dotyczących leczenia zastoinowej niewydolności serca
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i zastoinową niewydolnością serca, następujące leki hipoglikemizujące powinny być stosowane z rozwagą, aby uniknąć pogorszenia niewydolności serca: glinidy, rosiglitazon, pioglitazon, inhibitory DPP-4.

Leczenie miażdżycy u pacjentów starszych z cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i wywiadem choroby sercowo-naczyniowej, zaleca się stosowanie małych dawek aspiryny (75 to 162 mg/d) w prewencji wtórnej, po uprzedniej szczegółowej ocenie ryzyka krwawienia i przy współpracy z pacjentem i jego rodziną

Powikłania oczne u starszego pacjenta w cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą, zaleca się raz w roku badanie oczu w celu wykrycia chorób siatkówki

Neuropatia, upadki, problem z kończynami dolnymi u starszych pacjentów z cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i zaawansowaną przewlekłą dystalną polineuropatią czuciowo-ruchową, zaleca się leczenie mające na celu zminimalizowanie ryzyka upadków, jak np. unikanie leków sedatywnych lub leków zwiększających ryzyko hipotonii ortostatycznej i/lub hipoglikemii
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i neuropatią obwodową, z zaburzeniami równowagi i problemami chodzenia, zaleca się ćwiczenia i rehabilitację w celu redukcji ryzyka upadku i złamań kości
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą oraz neuropatią obwodową i/lub obwodową chorobą naczyń, zaleca się skierowanie do podiatry, ortopedy, chirurga naczyniowego, w celu redukcji ryzyka owrzodzenia stopy i/lub amputacji kończyny dolnej

Przewlekła choroba nerek u pacjentów starszych z cukrzycą

 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą, którzy nie są dializowani, zaleca się raz w roku badanie w kierunku przewlekłej choroby nerek z oceną eGFR i wskaźnika albumina/kreatynina w moczu
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą i zmniejszonym eGFR, zaleca się zminimalizowanie stosowania lub zmniejszenie dawki leków, aby uniknąć działań niepożądanych i powikłań związanych z przewlekłą chorobą nerek

Szczególne warunki i grupy pacjentów (hospitalizacje, domy opieki społecznej)

 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą, hospitalizowanych lub w domach opieki społecznej, zaleca się ustalenie jasnych celów glikemicznych, na czczo: na poziomie 100 do 140 mg/dL (5.55 do 7.77 mmol/L) i poposiłkowych: 140 do 180 mg/dL (7.77 do 10 mmol/L), w celu uniknięcia hipoglikemii
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z cukrzycą, w stanie terminalnym lub z poważnymi chorobami współistniejącymi, zaleca się uproszczone strategie terapeutyczne
 • u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, bez zdiagnozowanej cukrzycy, zaleca się rutynowe badanie HbA1c podczas przyjęcia do szpitala w celu wykrycia choroby i wdrożenia leczenia

Szczegóły prowadzenia starszego pacjenta z cukrzycą zostały opublikowane w powyższych Zaleceniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.