Metaanaliza badań z wynikami sercowo-naczyniowymi i nerkowymi agonistów GLP-1 i inhibitorów SGLT-2.

Comparison of the Effects of Glucagon-Like Peptide Receptor Agonists and Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors for Prevention of Major Adverse Cardiovascular and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes Mellitus
Systematic Review and Meta-Analysis of Cardiovascular Outcomes Trials
Thomas A. Zelniker et al. Circulation 2019.

Dokonano metaanalizy badań z wynikami sercowo-naczyniowymi agonistów GLP-1 oraz inhibitorów SGLT-2 opublikowanych w PubMed oraz EMBASE (Excerpta Medica Database). Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy w tych badaniach składał się z: zawału serca, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (MACE); hospitalizacji z powodu niewydolności serca; progresji choroby nerek.

Dane z 8 badań, do których włączono 77 242 pacjentów, 42 920 (55.6%) włączono do badań z GLP-1, a 34 322 (44.4%) do badań z SGLT-2.

Obie klasy leków wykazały redukcję MACE, gdzie GLP-1 redukowały ryzyko o 12% (hazard ratio [HR], 0.88; 95% CI, 0.84–0.94; P<0.001), a SGLT2 o 11% (HR, 0.89; 95% CI, 0.83–0.96; P=0.001). Dla obu klas leczenie skutkowało 14% redukcją u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową (HR, 0.86; 95% CI, 0.80–0.93; P=0.002), podczas gdy u pacjentów bez choroby sercowo-naczyniowej nie wykazano wpływu (HR, 1.01; 95% CI, 0.87–1.19; P=0.81; P interaction, 0.028). Inhibitory SGLT-2 redukowały hospitalizacje z powodu niewydolności serca o 31% (HR, 0.69; 95% CI, 0.61–0.79; P<0.001), podczas gdy agoniści GLP-1 nie wykazały znamiennego efektu (HR, 0.93; 95% CI, 0.83–1.04; P=0.20). Zarówno agoniści GLP-1 (HR, 0.82; 95% CI, 0.75–0.89; P<0.001) oraz inhibitory SGLT-2 (HR, 0.62; 95% CI, 0.58–0.67; P<0.001) redukowały ryzyko progresji choroby nerek z mikroalbuminurią, ale tylko inhibitory SGLT-2 redukowały ryzyko pogorszenia eGFR, schyłkowej niewydolności nerek lub zgonu z przyczyn nerkowych (HR, 0.55; 95% CI, 0.48–0.64; P<0.001).

W badaniach dotychczas opublikowanych agoniści GLP-1 oraz inhibitory SGLT-2 redukują MACE w podobnym stopniu u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową na tle miażdżycowym, ale inhibitory SGLT-2 wywierają większy efekt na redukcję hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz progresję choroby nerek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.