In tempore med to portal edukacyjny zajmujący się tematyką edukacji medycznej zaadresowany do lekarzy specjalistów, internistów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji i studentów oraz pacjentów.

Przedstawione są tu najnowsze doniesienia z prasy specjalistycznej, zalecenia kliniczne, schematy postępowania, najnowsze wydarzenia międzynarodowe i krajowe takie jak zjazdy, szkolenia, nowości terapeutyczne itd.

Większość lekarzy nie zawsze może znaleźć czas na przeszukiwanie fachowej literatury medycznej. Zespół specjalistów dokonuje regularnych przeglądów najnowszej literatury, opisuje nowe sposoby leczenia, jak również aktualne poglądy przedstawiane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zespół intemporemed.pl