Na podstawie ostatnich wyników badań klinicznych przygotowano aktualizację Konsensusu ADA/EASD 2018.

Dokument podkreśla znaczenie indywidualizacji pacjenta w podejmowaniu decyzji terapeutycznej, ważności redukcji HbA1c w dążeniu do celu terapeutycznego z jednoczesnym unikaniem inercji terapeutycznej, obecności powikłań sercowo-naczyniowych lub przewlekłej choroby nerek (nowo dodane), potrzeby unikania epizodów hipoglikemii i przyrostu masy ciała oraz znaczenie kosztów leczenia.

Podkreslono znaczenie nowych leków: inhibitorów SGLT-2 oraz agonistów receptora GLP-1 jest. Inhibitory DPP-4 pozostają bardzo ważną i użyteczną opcją do stosowania u szerokiej rzeszy pacjentów z cukrzycą typu 2 jako leczenie dodane po metforminie lub do terapii dwulekowej.

Panel ekspertów zgłosił jednakże uwagi dotyczące braku danych z badań klinicznych oraz potrzebę ich przeprowadzenia w przypadku specyficznych kombinacji terapii zmniejszajaych glikemię.

Nowe pytania pojawiają się wokół badań sercowo-naczyniowych:

  • Czy korzyści sercowo-naczyniowe oraz nerkowe inhibitorów SGLT-2 oraz agonistów receptora GLP-1 dotyczą tylko pacjentów z chorobą sercowo-naczyniowa czy można je odnieść takżę do pacjentów z niższym ryzykiem?
  • Czy istnieje dodatkowa korzyść stosowania inhibitorów SGLT-2 oraz agonistów GLP-1 w prewencji sercowo-naczyniowej i nerkowej? Jeżeli tak, to w jakiej populacji pacjentów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.