Nowe białka odpowiedzialne za progresję cukrzycowej choroby nerek oraz schyłkowej choroby nerek.

Naukowcy z Joslin Harvard Medical School: Andrzej Królewski oraz Monika Niewczas, zidentyfikowali nowe białka, które mogą być odpowiedzialne za progresję cukrzycowej choroby nerek oraz schyłkowej choroby nerek.

22 kwietnia opublikowano w Nature Medicine dane z badania, w którym zidentyfikowano 17 białek stanu zapalnego, które są związane z rozwojem i progresją cukrzycowej choroby nerek. Te 17 białek, które nazwano Kidney Risk Inflammatory Signature (KRIS), mogłyby pomóc w ocenie ryzyka rozwoju progresji aż do schyłkowej choroby nerek u pacjentów z cukrzycową chorobą nerek.

Badacze użyli danych od 219 pacjentów z typem 1 i 144 z typem 2 cukrzycy i z chorobą nerek. Porównano je z danymi od 162 Indian Pima, którzy chorowali na cukrzycę typu 2.

Procesy zapalne prowadzące do schyłkowej choroby nerek są podobne w obu typach cukrzycy i bardzo homogenne. Te odkrycia przeczą tezie, że cukrzycowa choroba nerek może być heterogennym procesem chorobowym.

W badaniu przyglądano się niemalże 200 białkom zapalnym przy użyciu platformy skanującej SOMA.

Naukowcy odkryli, że 17 z nich odgrywa rolę w progresji cukrzycowej choroby nerek aż do jej schyłkowej postaci we wszystkich badanych kohortach. Pacjenci ze wzrastającym poziomem tych białek mieli większe prawdopodobieństwo progresji.

Wśród białek KRIS są: receptorowe TNF (Tumor Necrosis Factor Receptor) lub rodziny receptorów TNF. Poprzednie badania autorów tego badania wskazywały już na rolę dwóch białek receptorowych TNF, odgrywających rolę w procesach zapalnych nerek, ale to badanie zostało wzbogacone o identyfikację całej rodziny tych białek. Wymienia się 6 -7 białek, a nie 1-2 jak poprzednio, stąd wiemy, że procesy są bardziej skomplikowane niż sobie to wyobrażaliśmy. Są nowe białka zapalne opisane w tym badaniu, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Niespodziewanie, białka KRIS nie powstają w nerkach. To sugeruje, że są inne procesy stanu zapalnego odpowiedzialne za progresję, które są związane z całym układem procesu zapalnego.

Ponadto odkryto, że białka KRIS nie są odpowiedzialne za cukrzycową chorobę oczu.

Planowane badania mechanistyczne pomogą naukowcom właściwie zrozumieć jaki wpływ mają poszczególne białka w procesie zapalnym. Kiedy to zostanie odkryte, wówczas białka KRIS będą mogły służyć za podstawę do odkrycia nowych terapii do prewencji i leczenia cukrzycowej choroby nerek, jednej z głównych przyczyn rozwoju schyłkowej choroby nerek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.