Pierwsza flozyna w leczeniu cukrzycy typu 2 i typu 1

31 stycznia 2019 EMA (European Medicines Agency) zaakceptowała pozytywnie opinię dotyczącą nowego wskazania dapagliflozyny w leczeniu cukrzycy typu 1.

Dapagliflozyna wskazana jest w leczeniu dorosłych pacjentów, z niedostateczną kontrolą:

  • cukrzycy typu 2 jako leczenie dodane do diety i wysiłku fizycznego w celu poprawy kontroli glikemii,
    • w monoterapii, kiedy metformina nie może być zastosowana, ze względu na nietolerancję
    • jako leczenie dodane do innych produktów leczniczych w terapii cukrzycy typu 2
  • w cukrzycy typu 1 jako leczenie dodane do terapii insuliną u pacjentów z BMI ≥ 27 kg/m2, jeżeli optymalne leczenie insuliną nie prowadzi do kontroli glikemii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.