Pierwsza kombinacja trójlekowa w jednej tabletce w leczeniu cukrzycy typu 2

3 maja, Astra Zeneca, wydała ogłoszenie prasowe, że FDA zaakceptowało trójskładnikowy produkt leczniczy do leczenia cukrzycy typu 2, składający się z: dapagliflozyny, saxagliptyny i metforminy XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jako leczenie dodane do diety i wysiłku fizycznego w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych pacjentów stosujących metforminę.

Akceptacja jest oparta na podstawie dwóch badań III fazy, trwających 24 tygodnie, dotyczących połączenia dapagliflozyny i saxagliptyny u pacjentów na metforminie z niekontrolowaną glikemią.

Obecnie ta trójlekowa tabletka jest oceniana przez agencję europejską.

Pacjenci, którym może być przepisany preparat muszą już przyjmować stałe dawki metforminy/dapagliflozyny/saxagliptyny.

Podobnie jak Astra Zeneca, także Boehringer Ingelheim, złożył w Q1 2019 dokumenty do FDA na akceptację trójskładnikowej tabletki złożonej z empagliflozyny/linagliptyny/metforminy XR i zgoda jest oczekiwana w Q1 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.