Porównanie head-to-head systemów monitorowania ciągłego glikemii (CGM)

Eversense, Dexcom G5, Libre Pro Jafri R, Carlson A ADA 2018; June 22–26, 2018; Orlando, Florida

MARD (Mean Absolute Relative Difference versus plasma glucose values) wynosiło 14.8% dla systemu Eversense, 16.3% dla Dexcom G5 i 18.0% dla Libre Pro. Różnica pomiędzy Eversense i Libre Pro była statystycznie znamienna (P = .004). MARD raportowany przez odpowiednich producentów na podstawie badań klinicznych wynosił 8.8% dla Eversense, 9% dla Dexcom G5 w przypadku populacji dorosłych i 10% w badaniach u dzieci i 12.3% dla Libre Pro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.