Rekomendacje American College of Cardiology (ACC) co do stosowania leków przeciwcukrzycowych w chorobach serca

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną (65%) zgonów u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z cukrzycą mają zwiększone ryzyko choroby wieńcowej, niewydolności serca czy udarów mózgu. Obecnie dostępne są leki przeciwcukrzycowe, które redukują zdarzenia makronaczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową.

Kardiolodzy widzą często pacjentów z cukrzycą w okresie zawału serca, kiedy wymagają angioplastyki wieńcowej. To także moment, kiedy nowe leczenie może być wdrożone. Kardiolog powinien przedyskutować z pacjentem korzyści wynikające z leczenia inhibitorem SGLT-2 lub agonistą GLP-1.

Zalecenia ACC są proste i rekomendują, że jeżeli pacjent ma cukrzycę typu 2 i chorobę sercowo-naczyniową dwa aspekty powinny być poruszone:

  1. Zastotowanie metforminy w pierwszym rzucie plus zmiana stylu życia, leczenie przeciwpłytkowe, obniżenie ciśnienia krwi oraz redukcja lipidów.
  2. Dodanie inhibitora SGLT-2 lub agonisty GLP-1, które wykazały w badaniach korzyści sercowo-naczyniowe.

W Zaleceniach ACC dodano tabelę, w której wyróżniono poszczególne terapie z opisem, jaki lek wybrać dla poszczególnych pacjentów. Autorzy omawiają szczególnie niewydolność serca i wskazują, że zarówno inhibitory SGLT-2 jak i agoniści GLP-1 mogą być stosowane u pacjentów z wysokim ryzykiem niewydolności serca jak i u pacjentów z już istniejącą niewydolnością serca.

Zwrócono także uwagę na obawy dotyczące stosowania inhibitorów SGLT-2 w aspekcie: osteoporozy, amputacji, ciężkiej obwodowej choroby kończyn, neuropatii obwodowej, owrzodzeń tkanek miękkich (zgorzel Fourniera).

U pacjentów z ryzykiem amputacji kończyny dolnej sugeruje się zastowanie agonisty GLP-1 jako leczenie inicjujące.

Niewydolność serca u pacjentów z cukrzycą typu 2 jest częstsza niż zawał sera, udar mózgu czy zgon, więc dobór leczenia w tym aspekcie szczególnie powinien być brane pod uwagę.

Bardzo ważny jest taki dobór leczenia, aby zredukować ryzyko nawracających epizodów zaostrzenia niewydolności serca i hospitalizacji z tego powodu.

Obecnie trwają badania z użyciem inhibitorów SGLT-2 u pacjentów z niewydolnością serca bez cukrzycy. Takim badaniem jest EMPEROR: w badaniu EMPEROR-Preserved (u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory serca) włączono 4000 pacjentów, w badaniu EMEROR-Reduced (ze zmniejszoną frakcja wyrzutową LK) włączono 2800 pacjentów.

Do badania DAPA Heart Failure włączono 4500 pacjentów. To badanie będzie ogłoszone pod koniec 2019 roku, badania EMPEROR podczas kongresu ADA (American Diabetes Association) w 2020 roku.

Kardiolodzy są bardzo dobrą grupą lekarzy, którzy mogą rozpocząć rozmowę z pacjentem, nie o obniżaniu glikemii, ale o ochronie serca przy zastosowaniu leków przeciwcukrzycowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.