Rola witaminy E w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby u pacjentów z cukrzycą typu 2

Bril F et al. Diabetes Care 2019 Aug; 42(8): 1481-1488.

Wykazano, że witamina E wpływa pozytywnie u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (nonalcoholic steatohepatitis, NASH) bez cukrzycy, natomiast brak było informacji nt. wpływu witaminy E u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz NASH.

Celem badania była ocena czy witamina E, stosowana pojedynczo lub w kombinacji z pioglitazonem, poprawia obraz histologiczny wątroby u pacjentów z cukrzycą typu 2 i NASH.

Było to badanie proof-of-concept, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo prowadzone w latach 2010 do 2016.

Pacjenci z cukrzycą typu 2 i potwierdzonym w biopsji NASH (n = 105) byli randomizowani do grupy z witaminą E w dawce 400 IU b.i.d., witaminą E w dawce 400 IU b.i.d. plus pioglitazon 45 mg/day, lub placebo.

86 pacjentów zakończyło 18 miesięczne badanie.

Pierwszorzędowym punktem końcowym była 2-punktowa redukcja w skali choroby uzyskana z dwóch różnych parametrów histologicznych, bez pogorszenia włóknienia.

Drugorzędowym punktem końcowym był brak pogorszenia włóknienia w NASH, indywidulane skale histologiczne i parametry metaboliczne.

Więcej pacjentów na terapii łączonej uzyskało pierwszorzędowy punkt końcowy w porównaniu z placebo (54% vs. 19%, P = 0.003), ale nie na samej witaminie E (31% vs. 19%, P = 0.26).

Obie grupy wykazały poprawę NASH w porównaniu z placebo (grupa na terapii łączonej: 43% vs. 12%, P = 0.005; sama witamina E: 33% vs. 12%, P = 0.04).

Podczas, gdy stłusczenie poprawiło się w obrazie histologicznym na terapii łączonej (P < 0.001) i na samej witaminie E (P = 0.018), stan zapalny (P = 0.018) i zwyrodnienie balonowate (P = 0.022) uległy poprawie tylko na terapii łączonej. Nie wykazano poprawy włóknienia w żadnej z grup.

U pacjentów na terapii łączonej uzyskano lepszą od placebo poprawę obrazu histologicznego wątroby u pacjentów z NASH oraz cukrzycą typu 2. Sama witamina E nie zmieniła znamiennie obrazu histologicznego w pierwszorzędowym punkcie końcowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.