Ryzyko amputacji obwodowych przy stosowaniu kanagliflozyny – badanie OBSERVE-4D (N = 712 000)

Ryan P et al ADA 2018; June 22–26, 2018; Orlando, Florida

Badanie OBSERVE-4D (real world study) wykazało brak wzrostu ryzyka amputacji kończyn dolnych poniżej kolana u pacjentów stosujących kanagliglozynę z cukrzyca typu 2 w populacji ogólnej oraz u pacjentów z choroba sercowo-naczyniową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.