Standardy opieki w cukrzycy – 2018

W terapii dwulekowej, po uwzględnieniu zmiany stylu życia oraz podczas leczenia metforminą, należy rozważyć odmienne leczenie u pacjentów z lub bez choroby sercowo-naczyniowej.

Jeżeli występuje choroba sercowo-naczyniowa: dodaj lek z udowodnioną redukcją zdarzeń sercowo-naczyniowych i/lub redukcją zgonów.

Jeżeli bez choroby sercowo-naczyniowej: dodaj drugi lek po rozważeniu specyfiki leku i potrzeb pacjenta.