Szczepienia ochronne u chorych na cukrzycę wg Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2019

Najważniejsze rekomendacje:

  • Każde dziecko chore na cukrzycę powinno być szczepione zgodnie z aktualnym programem szczepień ochronnych (PSO). [C]
  • Zaleca się coroczne szczepienie dzieci powyżej 6. miesiąca życia i osób dorosłych przeciwko grypie. [C]
  • Wszystkim chorym na cukrzycę zaleca się zaszczepienie przeciwko WZW typu B. [C]

Każde dziecko chore na cukrzycę powinno być szczepione zgodnie z aktualnym programem szczepień ochronnych (PSO). Według PSO 2015 obowiązkowe (grupa ryzyka) są szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae od 2. do 5. roku życia (szczepionką 10- lub 13-walentną) oraz zalecane od 6. roku życia do starości szczepionką 13-walentną.

Zaleca się coroczne szczepienie dzieci powyżej 6. miesiąca życia i osób dorosłych przeciwko grypie (dla osób > 65 r.ż. szczepienia refundowane).

Należy zachęcać do szczepienia przeciwko ospie wietrznej koniecznie 2 dawkami w odstępach 6 tygodniowych. Zachorowanie na ospę wietrzną może być przyczyną poważnej dekompensacji cukrzycy.

Od 1996 roku wszystkie urodzone dzieci są objęte szczepieniem przeciwko WZW typu B, a od 2000 roku szczepiona jest także młodzież w 14. roku życia. Szczepienie jest zalecane wszystkim chorym. Obowiązuje aktywne wychwytywanie osób niezaszczepionych w każdym wieku i szczepienie według schematu 0, 1, 6 miesięcy.

W sytuacji gdy u wcześniej zaszczepionych stwierdza się miano przeciwciał anty-HBs < 10 j.m./l, zaleca się rewakcynację jedną dawką szczepionki. Jeżeli po 4 tygodniach nie uzyska się ochronnego stężenia przeciwciał ( > 10 j.m/l), należy w 4. i 12. tygodniu podać dwie kolejne dawki szczepionki. U osób, u których miano przeciwciał mimo rewakcynacji nie wzrasta, odstępuje się od dalszych szczepień.

Przed każdym szczepieniem obowiązuje badanie lekarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.