Treatment of Diabetes in People With Heart Failure

Niewydolność serca jest 2-4 krotnie wyższa u pacjentów z cukrzycą w porównaniu do osób bez cukrzycy i kiedy się pojawi, dotyczy pacjentów w młodszym wieku. Choroby współistniejące takie jak, dysfunkcja nerek i predyspozycje do hiperkalemii są charakterystyczne dla osób z cukrzycą i mogą mieć wpływ na dawkowanie i monitorowanie stosowanego leczenia, ale nie na cele terapeutyczne.